Bối cảnh tại thành phố Detroit, Mỹ, những ngôi nhà gạch cũ đã bị bỏ hoang là nơi trú ngụ của đám tội phạm nguy hiểm nhất. Cảnh sát phải xây dựng một bức tường cao ngăn cách để bảo vệ phần còn lại của thành phố. Và họ phải cùng chiến đấu ngăn chặn kế hoạch thâm hiểm nhằm hủy diệt toàn bộ thành phố.

Phim Khu Phố Bất Trị full HD

Đánh giá bài viết!