Phim lấy bối cảnh thời cổ đại khi Trung Quốc vẫn chưa thống nhất, là cuộc chiến tranh giành giữa vô số quốc gia. Yến Phi Nhi là người thừa kế vương vị khi phụ hoàng của cô chết trên sa trường. Phi Nhi cùng tướng quân trung thành Mộ Dung Thạch Hổ phải ra sức bảo vệ đất nước .

Phim Giang Sơn Mỹ Nhân

Đánh giá bài viết!