Dương Thất Lang đánh lôi đài lỡ tay đánh chết con của Phan Nhân Mỹ. Phan Nhân Mỹ vây hãm hại Dương Nghiệp. Dương Gia thất tử được lệnh mẹ đi giải nguy cứu cha.

Phim Dương Gia Tướng thuyết minh full HD

Đánh giá bài viết!