Captain America có một cuộc sống khá thầm lặng tại Washington. Tuy nhiên, khi một người bạn trong SHIELD bị rơi vào vòng nguy hiểm, anh đã bị kéo vào một âm mưu đen tối có thể phá hủy cả nhân loại. Cùng với Black Widow, anh phải ngăn cản âm mưu này và chiến đấu chống lại những sát thủ chuyên nghiệp.

Phim Đội Trưởng Mỹ: Mùa Đông

Đánh giá bài viết!