Track list.
Qua đêm nay.
Chiếc khăn gió ấm.
Lost.
E của ngày hôm qua.
Ngày hôm qua.
Tình cảm khó ns.
Đừng nhìn lại.
Đôi khi muốn.
On the floor.
Like a wind.
Trap.
I need u.

Nonstop – Việt Mix – Phiêu Theo Điệu Nhạc – Vol3 – Dj Thuong Mix

Đánh giá bài viết!