Track list :

Wrecking Ball
Arcadia
Of The Night
Pressure
The Underground
Feel Go
Day N Night
A Girl Like You
New Thang
New_York
R and R
La La Land
The Dream
Sexy lady
Opera
You Win Na
History
Rat Rat
Milk Shake
River Babylon​

Nonstop – Nóng Như Thế Lầy Thì Làm Sao Phải Mặc – Phan Thiết Lên Hàng – Vương Hugo Remix

Đánh giá bài viết!