1 don’t yaa
2 i turn you
3 stronger
4 bludfire
5 de em duoc khoc
6 in the end
7 heart connection
8 uncover
9 cocain
10 hoi tham nhau
11 all in my head
12 who the hell are you
13 for the kill
14 lai
15 because the night
16 em gai mua

Nonstop – Căng Não Không Phê Không Tính Tiền – Tùng Tuân Mix

Đánh giá bài viết!