Trong trận động đất kinh hoàng ở thành phố Los Angeles Mỹ, giữa cái chết và sự hoảng loạn phải đương đầu, chúng ta lại nhìn thấy những hy sinh và tìm cảm ấm áp của con người với nhau trước hoạn nạn.

Động Đất Kinh Hoàng

Đánh giá bài viết!